Op 31 januari 2023 ondertekenden het ministerie van SZW, de ketenpartijen en een aantal stakeholders een intentieverklaring voor versnelde herberekening van de beslagvrije voet in verband met de ruim 10% stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de partijen in de schuldenketen hebben eerder aangegeven dat het extra geld zoveel mogelijk ten goede moet komen aan de inwoners met beslag. Met deze intentieverklaring bekrachtigen ketenpartijen de gezamenlijke afspraken die zijn gemaakt. De VNG heeft meegetekend omdat de versnelde herberekening van belang is voor de bestaanszekerheid van inwoners en om inwoners erop te wijzen dat zij hun beslagvrije voet kunnen laten herberekenen.

In lijn met deze intentieverklaring, heeft de VNG voor beslagleggers, derdebeslagenen en de ondersteunende professionals een factsheet handelingsperspectief opgesteld waarin de opties voor het herberekenen van de beslagvrije voet zijn uitgewerkt.

Meer informatie