De VNG is in gesprek met het ministerie van SZW over de gerechtelijke uitspraak dat studenten niet bij voorbaat mogen worden uitgesloten van de energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. De VNG wacht het standpunt van SZW af.

Voor nu staat de VNG achter het eerdere standpunt (7 juli 2022).

Meer informatie