In de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal 2021 wordt aangegeven dat de eerder gereserveerde middelen voor de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen) en het gemeentelijke schuldenbeleid (€ 30 miljoen) voor gemeenten beschikbaar worden gesteld.

De incidentele middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand worden verlengd tot eind 2022. Deze middelen zijn naar aanleiding van de financiële impact van de coronacrisis op inwoners met geldzorgen.

Meer informatie