De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis draagt bij aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties waarmee ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook gemeenten kunnen een aanvraag indienen.

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Een aanvraag kan tot uiterlijk 31 oktober 2023, 14.00 uur worden ingediend.

Meer informatie

Bericht ZonMw: Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 2 geopend, dien nu in!’