Gedupeerde ouders van de kindertoeslagenaffaire die in het buitenland wonen, krijgen net zoals Nederlandse gedupeerden financiële compensatie en ondersteuning op het gebied van onder meer werk en huisvesting. Van de 2708 in het buitenland wonende ouders die zich als gedupeerde hebben gemeld, hebben 866 ouders inmiddels gehoord dat zij voor compensatie in aanmerking komen.

Zij krijgen minstens 30.000 euro, zoals ook in Nederland erkende gedupeerden krijgen. Dat meldt staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën, onder meer belast met toeslagen, aan de Tweede Kamer. Van 1423 ouders die hadden aangeklopt bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is het verzoek tot compensatie inmiddels afgewezen. 419 ouders wachten nog op een oordeel. De ouders wonen in 40 verschillende landen, maar ongeveer de helft woont momenteel in België of Duitsland.

De problemen die de gedupeerden ervaren, zijn vergelijkbaar met die van in Nederland wonende slachtoffers van de toeslagenaffaire. Een deel van de gedupeerden heeft in het buitenland een nieuw leven opgebouwd. Met een ander deel gaat het minder goed, schrijft De Vries. “Zij ervaren (grote) problemen op gebied van financiën, werk en huisvesting en geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning.” Er wordt nog gewerkt aan een oplossing voor ouders die schulden hebben.

Voor in het buitenland wonende gedupeerden wordt een speciaal ondersteuningsteam ouders in het buitenland (OTB) ingericht. Dat gaat op afstand “wereldwijd brede ondersteuning” bieden, aldus de staatssecretaris. Het gaat daarbij onder meer om hulp op het gebied van gezondheid, werk en wonen. De aanbestedingsprocedure voor het team loopt nu. Het moet medio juni van start gaan. Ook gedupeerden die naar Nederland willen terugkeren, kunnen hulp krijgen.

Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn elf ouders erkend als gedupeerde. Zeven van hen wachten nog op de eerste toets. Voor erkende gedupeerden gaat de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) brede ondersteuning bieden. Daarvoor hoeft niet op de komst van het OTB worden gewacht. Gedupeerde ouders op de andere eilanden (Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) moeten daar wel op wachten.

De hulp aan gedupeerde ouders in het buitenland moet nog wettelijk worden geregeld. Dit gebeurt via de Wet Hersteloperatie Toeslagen, die zoals het er nu naar uitziet in de zomer bij de Kamer wordt ingediend. De Vries wil de ouders echter zo snel mogelijk helpen en wil een beleidsbesluit nemen, vooruitlopend op wetgeving.