De Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor de Wmo en de jeugdzorg. Nu dreigt door de oplopende tekorten in veel gemeenten een soms forse stijging van de OZB, maar volgens de vereniging is het onjuist dat mensen met een eigen huis moeten opdraaien voor de stijgende kosten die gemeenten moeten maken voor de zorg.

De eigenhuizenbezitters willen dat het kabinet met extra geld komt om de opgelopen kosten voor de Wmo en de jeugdzorg te dekken. ‘Brede maatschappelijke lasten moeten ook breed worden gedragen’, zegt belangenbehartiger Nico Stolwijk van VEH.

Gemeenten waar de onroerendzaakbelasting wordt verhoogd, noemen volgens VEH relatief vaak de stijgende zorgkosten als reden. VEH noemt het ‘principieel onjuist’ dat de kosten nu bij huiseigenaren worden neergelegd. Stolwijk:  Gemeenten die de begroting niet sluitend krijgen, kunnen maar twee dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen. Omdat het eerste vaak in beperkte mate mogelijk is, wordt de belastingverhoging vaak onvermijdelijk.’

De vereniging is een petitie gestart waarin het kabinet wordt opgeroepen om gemeenten financieel te ondersteunen voor de zorg.