Wanneer een burger knel komt te zitten tussen complexe belasting- en toeslagregels kan het Stella-team worden ingeschakeld. Dit team is opgesteld om mensen in complexe en urgente schuldsituaties te helpen. Per jaar helpen zij gemiddeld zo’n 1.500 mensen die zeer ernstig in de knel zijn gekomen en waarbij inningsproblematiek vaak een grote rol speelt. De Belastingdienst wil zo de juiste persoonlijke hulp en dienstverlening voor fiscale en toeslagen-situaties bieden.

Meer informatie

www.belastingdienst.nl