In het kader van de nieuwe Wet inburgering heeft het Nibud de Budgetcursus Statushouders ontwikkeld, omdat financiële ontzorging daarin een vooraanstaande factor is. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2022 in werking.

Het Nederlandse financiële systeem is voor inburgeraars ingewikkeld en ze moeten daarin hun weg leren vinden. De budgetcursus Statushouders helpt ze daarbij. Het Nibud heeft de cursus ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, enkele gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsinstanties en de doelgroep.

Leerbehoefte deelnemers centraal

In de Budgetcursus Statushouders staat de leerbehoefte van de deelnemers centraal. In de eerste les gaan de deelnemers onder andere aan de slag met het formuleren van hun persoonlijke leerdoelen. Zodra ze die helder hebben, krijgen ze een werkblad met keuze-onderwerpen. Ze kiezen die onderwerpen die hen helpen hun doelen te bereiken. Op basis daarvan richt de trainer de cursus in.

De onderwerpen zijn ondergebracht in vijf thema’s:

  1. Nederland leren kennen;
  2. Je geldzaken op orde;
  3. Rondkomen;
  4. Denken aan de toekomst;
  5. Omgaan met mogelijke risico´s.

De Budgetcursus Statushouders is bedoeld voor inburgeraars die de B1-route of Onderwijsroute volgen.

 

Meer informatie

Nog meer voor de begeleiding van statushouders