Uit huis geplaatste kinderen moeten ook na een langere periode nog kunnen terugkeren naar hun ouders. De richtlijn die dat momenteel vaak verhindert gaat van tafel, meldt de Volkskrant. Jeugdbeschermers kunnen dan soepeler omgaan met de zogeheten ‘aanvaardbare termijn voor terugkeer’.

De koerswijziging van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), dat de richtlijnen opstelt samen met de beroepsverenigingen, is belangrijk voor de ongeveer 420 kinderen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die uit huis zijn geplaatst en nog gescheiden van hun ouders leven. Sinds vorige week staat voor hen een ondersteuningsteam van de overheid klaar. In totaal wonen in Nederland zo’n 46.000 kinderen in pleeggezinnen of instellingen, van wie ruim 20.000 door tussenkomst van de kinderrechter.

Het nieuwe uitgangspunt is dat per gezin moet worden bepaald wat mogelijk is, zonder nog langer een algemeen geldende strikte termijn te hanteren. Al voor de officiële nieuwe richtlijn er is, naar verwachting na de zomer, is het al de bedoeling dat de aanvaardbare termijn minder strikt wordt gehanteerd.