Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen BZK en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 zijn gemaakt.

Met de hernieuwde afspraken worden huurachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd (vroegsignalering) en komen inwoners met een huurachterstand ook eerder in beeld bij gemeenten. Op deze manier kunnen gemeenten huurders met (mogelijke) schulden sneller helpen.

Meer informatie