De VNG biedt, mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten terecht kunnen met vragen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders.

Deze zomer kregen gemeenten de oproep om met spoed op zoek te gaan naar opvanglocaties voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders. Gemeenten willen hieraan meewerken maar hebben nog veel vragen.

Wegwijzer en helpdesk

Om gemeenten te ondersteunen heeft de VNG op haar website een wegwijzer geplaatst. Daar staan handreikingen, (gemeentelijke) praktijkvoorbeelden en regelingen van de VNG, het rijk en het COA.

Gemeenten kunnen vanaf 1 november ook hun vragen stellen via de Helpdesk Asielopvang: helpdeskasielopvang@vng.nl. De vragen worden dan beantwoord door de VNG, COA of het rijk.

Op basis van deze vragen wordt een selectie gemaakt. Deze vindt u dan terug op vng.nl in de wegwijzer.

Meer informatie

Bekijk hieronder de wegwijzer asielopvang en huisvesting. Deze wegwijzer wordt regelmatig aangevuld.