In Heerlen start het eerste ‘Huis van het Recht’. Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van het Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket samen. Daarnaast sluiten ketenpartners als Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en woningcorporaties aan.

Hulp op maat

Het loket, dat wordt ingericht bij de vestiging van het Juridisch Loket in Heerlen, moet mensen met multi-problematiek helpen de juiste weg te vinden naar de hulpverlenende organisaties. De mens staat centraal. Door hulp en advies op maat te geven, wordt verdere escalatie van de problemen voorkomen. Daar hebben zowel de persoon zelf als ook de directie omgeving, de wijk en de samenleving baat bij. De verwachting is dat de schadelijke gevolgen voor omgeving en gezin, de emotionele, sociale en financiële schade voor de persoon zelf en hoge (juridische) kosten voor burgers en de overheid kunnen worden voorkomen.

Convenant

Met de ondertekening van een convenant door burgemeester Emile Roemer van Heerlen, president Peter Pulles van rechtbank Limburg en algemeen-directeur Jan Albert Waal van het Juridisch Loket is de pilot Huis van het Recht op maandag 13 januari 2020 officieel van start gegaan.

Peter Pulles, president rechtbank Limburg:

“Deze pilot past naadloos binnen Maatschappelijk effectieve Rechtspraak. MER betekent dat je als Rechtspraak niet alleen bij conflicten juridische knopen doorhakt, maar vooral ook probeert de dieper liggende problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Natuurlijk blijft de rechter zich richten op recht spreken, maar van de Rechtspraak wordt ook een actievere rol verwacht bij het oplossen van maatschappelijke problemen: in buurten, gezinnen en groepen.”
Hij vervolgt: “Neem als voorbeeld de man, die op het verkeerde pad is geraakt en voor diefstal voor de rechter moet verschijnen. Dan blijkt dat zijn strafbaar feit mede veroorzaakt wordt door huurschuld en een verslaving. Hier wil de rechtbank haar verantwoordelijkheid nemen. Via het Huis van het Recht wordt niet alleen de diefstal aan de rechter voorgelegd, maar ook de andere problematiek. Zo zetten wij stappen om tot een integrale aanpak te komen.”

Werkwijze

Het Juridisch Loket in Heerlen is dé plek waar mensen terecht kunnen voor juridisch advies. De medewerkers gaan een geheel nieuwe werkwijze hanteren door bij meervoudige problematiek een scan van de problemen te maken. Als de problematiek geschikt is om aan te pakken binnen het Huis van het Recht en de betrokkene wil hieraan meewerken, dan wordt hij begeleid naar een instantie, die het meest geschikt is om de problemen in samenhang op te lossen, indien nodig met hulp van een advocaat.

Emile Roemer, burgemeester gemeente Heerlen:

“Wij weten maar al te goed hoe belangrijk het is om de problemen van mensen in z’n geheel te bezien en aan te pakken. Dat doen we al met succes in het sociaal domein, waar na een inventarisatie de verschillende hulpverleners samen werken aan de oplossing. Daarom doen wij ook vanuit volle overtuiging mee aan deze pilot die uit het juridische domein komt. Als we dan vervolgens binnen het Huis van het Recht dit juridisch loket ook gekoppeld wordt aan ons sociale domein, dan kunnen we écht iets betekenen voor de burger en onze Heerlense samenleving sterker maken.”