Hoe kunt u het toezicht op de verschillende elementen van de Wet inburgering 2021 het beste vormgeven? Welke rol speelt preventie hierin? Wat doen andere gemeenten? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En waar zitten de raakvlakken met de andere toezichtstaken in het sociaal domein?

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals inburgering en werk en inkomen. Om dit voor gemeenten inzichtelijk te maken ontwikkelden Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met een aantal gemeenten, de visual ‘samenhang toezichtstaken sociaal domein’.

Inzicht in verschillende toezichtstaken

De visual geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten.

Visual nu compleet

Al eerder verschenen de overzichten voor de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet kinderopvang en leerplichtwet. Het overzicht voor de Wet inburgering maakt de visual compleet. Uiteraard worden toekomstige wijzingen in de verschillende wet- en regelgeving ook in de visual verwerkt.

Meer informatie