Per 1 januari 2024 zijn wijzigingen in de Regeling Jeugdwet van kracht, over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die in residentiële jeugdhulp verblijven. Deze handreiking biedt handvatten aan gemeenten en jeugdhulpaanbieders voor de praktische invulling van de regels over zak- en kleedgeld.

Verantwoordelijkheid gemeenten

De regeling is opgesteld omdat de Kinderombudsman in verschillende rapporten de onduidelijkheden over het verstrekken van zak- en kleedgeld heeft beschreven en de gevolgen die dit heeft voor jeugdigen. Wanneer ouders hun kind dat in de residentiële jeugdhulp verblijft niet van zak- en kleedgeld voorzien, zijn gemeenten financieel verantwoordelijk en zorgt de jeugdhulpaanbieder voor de verstrekking.