Gemeenten richten bij extreme weersomstandigheden een aparte opvang voor dak- en thuislozen in. Belangrijkste verschil met de ‘normale’ maatschappelijke opvang is dat deze vorm van winteropvang voor iedereen open staat. Doel is immers gevaarlijke situaties te voorkomen voor mensen die op straat verblijven.

Handreiking om weloverwogen besluit te nemen

In overleg met een aantal gemeenten en betrokken partners zette de VNG op een rij wat bij het inrichten van een winteropvang voor dak- en thuisloze mensen komt kijken. Die inzichten hebben geleid tot de handreiking Winterkouderegeling (WKR) . Gemeenten gaan zelf over het hoe en wanneer van deze bijzondere vorm van opvang, de handreiking kan u helpen op dat punt een weloverwogen besluit te nemen.