Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je? Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

De nieuwe Handreiking logeerzorg geeft antwoord  op de meest gestelde vragen over de organisatie en financiering van logeerzorg. 

Wat is logeerzorg?

Logeerzorg is een (zwaardere) vorm van respijtzorg, ofwel vervangende mantelzorg. Het gaat om een tijdelijk verblijf voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben om hiermee hun mantelzorgers te ontlasten. Deze handreiking heeft met name betrekking op logeerzorg gericht op ouderen (en hun mantelzorger, hoofdzakelijk vanuit de Wmo) maar heeft ook raakvlakken met de zorg vanuit de Wlz en Zvw.

Doel en doelgroep van de handreiking

Met behulp van voorbeelden uit de praktijk laat de handreiking zien wat mogelijkheden zijn om logeerzorg te organiseren en te financieren en welke overwegingen hierbij een rol spelen. Het is geen blauwdruk of advies maar een inspiratiedocument en een hulpmiddel, gevormd door ervaringen van andere gemeenten. De handreiking is geschreven voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren maar is zeker ook relevant voor zorgaanbieders en andere organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van logeerzorg.

Meer informatie