De handreiking ‘Uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd’ geeft gemeenten concrete handvatten om met álle maatregelen uit de Hervormingsagenda aan de slag te gaan. Deze handreiking is een aanvulling op het Implementatieplan.

Gebruik beide documenten samen

De vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd in de ALV VNG in juni 2023 betekent dat alle partijen uit de vijfhoek in volle vaart aan de slag gaan met de uitvoering van de agenda. Er is een grote inhoudelijke opgave om het stelsel van de jeugdhulp te verbeteren, met daaraan een besparing oplopend tot € 1 miljard gekoppeld.

Op 16 november is het implementatieplan bestuurlijk vastgesteld, waarin staat wat alle partijen uit de vijfhoek, inclusief gemeenten, moeten doen om de Hervormingsagenda uit te voeren. Maar niet alle maatregelen waar een besparingsopbrengst aan is gekoppeld komen een-op-een terug in het implementatieplan.

Om gemeenten te helpen om met álle maatregelen aan de slag te gaan, heeft de VNG de ‘Handreiking uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd’ opgesteld. Het implementatieplan en deze handreiking zijn aanvullend op elkaar: gemeenten kunnen beide documenten samen gebruiken. De handreiking is namelijk bedoeld om handvatten te geven voor de uitvoering van de maatregelen waar een besparingsopbrengst aan is gekoppeld én die niet (of slechts beperkt) terugkomen in het implementatieplan. Zo helpt de VNg gemeenten zich zo goed mogelijk in te zetten en bieden ze inzicht in wat er nu al mogelijk is én in wat er nu nog niet mogelijk is, maar later wel.