Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) verloopt de zorgovergang naar volwassenheid niet altijd goed. Dit leidt tot veel onzekerheid en stress bij de persoon en zijn naasten. Dit kan zelfs leiden tot onderbreking van zorg en ondersteuning. Daarom ontwikkelde bureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS de handreiking Zorgovergangen voor jongvolwassenen met een LVB in beeld‘.

Twee doelen: bewustwording en tips

Deze handreiking is bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met jongvolwassenen met een LVB. Het gaat hier zowel om zorgverleners en consulenten als beleidsmakers en financiële medewerkers.

De handreiking brengt de zorgovergangen in beeld die jongvolwassenen met een LVB kunnen tegenkomen op weg naar volwassenheid. De handreiking heeft twee doelen:

  • Met de handreiking moet er bewustwording komen bij professionals over jongvolwassenen met een LVB, hun ondersteuningsbehoefte en hoe dit raakt aan de verschillende wettelijke kaders
  • Daarnaast geeft de handreiking tips voor het organiseren van een betere overgang tussen de zorgwetten