Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Wet open overheid per 1 mei 2022 met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken de handreiking ‘Van Wob naar Woo’ geactualiseerd.

Op 5 oktober 2021 nam de Eerste Kamer de Wet open overheid (Woo) en de Wijzigingswet Woo aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Tweede editie naar aanleiding van behandeling in Eerste Kamer

In maart 2021 bracht de VNG al de eerste editie uit van de handreiking Van Wob naar Woo, om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Woo. Nu is de handreiking geactualiseerd naar aanleiding van de behandeling van de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer.

De handreiking beschrijft integraal waartoe de Woo verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. Ook staan er aanbevelingen in voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en zijn er stroomschema’s opgenomen.