Handreiking van Augeo voor aanpak huiselijk geweld

Jeugd, Wmo

Samen met het Verwey-Jonker Instituut (VJI) heeft Augeo een gesprekshandreiking samengesteld. De handreiking helpt de aanpak van huiselijk geweld en specifiek kindermishandeling concreet te implementeren in uw eigen Geweld hoort negens thuis (GHNT) regio.

Door het uitgebreide onderzoek van het VJI zijn we veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. We zien dat het anderhalf jaar na de melding beter met hen gaat en dat de dalende trends zijn ingezet. Maar we zijn er nog niet! Het is ontzettend moeilijk om elk moment passende hulp aan deze gezinnen te bieden. De Augeo-gesprekshandreiking helpt om concrete stappen te zetten in uw regio.

Praktische vervolgstappen

De handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld. Met deze praktische handreiking kunt u op een constructieve wijze met elkaar verder spreken over de uitkomsten van het VJI-onderzoek. Met als doel aanknopingspunten te leggen voor verbetering van de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld in de dagelijkse praktijk. Vanuit de Augeo-gesprekhandreiking kunt u  die aanpak concreet uitwerken in beleid, maar vooral in praktische vervolgstappen.

Meer informatie