Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Divosa is blij dat het kabinet de urgentie ziet om deze huishoudens te ondersteunen. Inmiddels is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gereed voor uitvoering en kunnen gemeenten zich voorbereiden op het openstellen van de regeling (zoals nu voorzien op 1 maart). Hiervoor is een handreiking voor gemeenten gepubliceerd op de website van Divosa.