De handreiking safehouses gaat over de rol van gemeenten, safehouses en klinieken bij het organiseren van herstelgerichte zorg voor inwoners die kampen met een verslaving. De handreiking heeft als doel om de samenwerking tussen gemeenten en safehouses te verbeteren.

Safehouses zijn een nieuw en groeiend antwoord binnen de Wmo. Het grootste deel van deze voorzieningen is gestart in de afgelopen 5 jaar, verspreid over Nederland. De beweging naar Beschermd Thuis (minder klinisch) en het inkorten van behandeltrajecten ligt hier mede aan ten grondslag. Zowel gemeenten als safehouses ervaren knelpunten in de onderlinge samenwerking. Een werkgroep van gemeenten, verslavingsklinieken en safehouses ontwikkelde deze handreiking om een bijdrage te leveren aan betere samenwerking.

Meer informatie