Veel inwoners hebben aangegeven hun woning open te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dat is hartverwarmend en uniek. Dat betekent wel dat er veel vragen zijn. In de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) vinden particulieren informatie over hoe zij een opvangplek aan kunnen bieden.

Zo spelen er bijvoorbeeld praktische vragen, zoals: Is mijn woning geschikt? Hoe worden vluchtelingen aan adressen gekoppeld? En wie is verantwoordelijk voor zorgverlening en begeleiding? Maar er zit ook een humanitaire kant aan: Is het een veilige omgeving? En wat als het samenwonen spaak loopt? De handreiking geeft antwoord op veel, maar nog zeker niet alle vragen die gastgezinnen en gemeenten hebben over de organisatie rondom de particuliere opvang.

Informatiesessie

Samen met het Rode Kruis en TakeCareBnB organiseert de VNG een webinar over de particuliere opvang. Daarin geven we een toelichting op de handreiking Particuliere opvang Oekraïners (POO), de rollen en taken binnen het consortium van hulporganisaties (het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB).

Meer informatie