De VNG handreiking leerlingenvervoer geeft handvatten en tips hoe het leerlingenvervoer binnen de gemeente ingericht kan worden. De handreiking is bedoeld voor gemeentelijke consulenten, beleidsadviseurs en medewerkers inkoop en contractbeheer.

Samen het gesprek voeren

De consulent vindt in de handreiking hoe het gesprek met ouders en leerlingen gevoerd kan worden, en welke informatie nodig is voor het regelen van een passende vorm van leerlingenvervoer. Het regelen van leerlingenvervoer is niet alleen een gesprek met ouders en leerlingen. Het is een beleidscyclus waarbij consulenten, beleidsadviseurs en inkoop medewerkers elkaar nodig hebben. Ook voor het goede gesprek met vervoerders en scholen.