Is de jeugdhulp die uw gemeente haar jeugdige inwoners biedt rechtmatig en van voldoende kwaliteit? Een van de instrumenten die u kunt inzetten om dit te controleren is de materiële controle. Verschillende gemeenten hebben hier ervaring mee opgedaan. Met die ervaringen hebben we de handreiking geactualiseerd.

Doel en doelgroep

Bent u binnen uw gemeente verantwoordelijk voor de controle van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet? Dan vindt u in deze handreiking kaders en handvatten voor de inzet van de materiële controle op basis van de Regeling Jeugdwet. Die gaan over de stappen die u in dit proces moet doorlopen en de persoonsgegevens die daarbij mogen worden uitgewisseld.

Getrapt controleproces

De handreiking onderscheidt 3 vormen van controle: formele controle, materiële controle en detailcontrole. De eerste betreft het controleproces van de facturen. Signalen uit de formele controle kunnen aanleiding zijn voor een materiële controle. Die kan u zekerheid geven over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde jeugdhulp. Geeft de materiële controle onvoldoende zekerheid? Dan kunt u als vervolgstap de verdergaande detailcontrole inzetten.

De handreiking zoomt ook in op het verschil tussen een materiële controle en een fraudeonderzoek.

Meer informatie

Interview: Materiële controle leidt tot betere kwaliteit zorg