De vernieuwde folder ‘Het beste besluit voor het kind’ helpt professionals nóg beter om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan en hun belang scherp te blijven zien. In de folder staat een overzichtelijk stappenplan dat is gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag. De stappen helpen om een goed afgewogen besluit te nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. Daarnaast geeft de folder informatie over hoe professionals het gesprek met een kind of jongere goed kunnen voorbereiden. En er worden voorbeeldvragen gegeven die professionals tijdens het gesprek kunnen gebruiken.

Folder en checklijst voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren heeft de Kinderombudsman een aparte folder en checklijst gemaakt. De folder legt uit waar je als kind of jongere recht op hebt en wat je van een gesprek kunt verwachten. In de folder staan ook tips en voorbeeldvragen die kinderen en jongeren helpen om het gesprek met de professional voor te bereiden.

De checklijst bestaat uit vragen waarmee kinderen en jongeren snel kunnen controleren of er bij het nemen van een besluit voldoende rekening wordt gehouden met wat zij belangrijk vinden. Deze vragen zijn ook handig voor professionals om te controleren of ze iets zijn vergeten.

Waarom is ‘Het beste besluit voor kinderen’ belangrijk?

Elke dag worden er beslissingen genomen die invloed hebben op het leven van kinderen en jongeren. Het Kinderrechtenverdrag zegt dat kinderen invloed moeten hebben op belangrijke besluiten in hun leven. En dat het belang van het kind bij besluitvorming voorop moet staan.