Ongeveer 6.400 huishoudens hebben onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan mensen met een bijstandsuitkering. Door een samenloop van regelingen krijgen zij minder zorg- en huurtoeslag dan nodig. Het Rijk werkt aan een tijdelijke regeling waarbij gemeenten in de periode 2024-2027 jaarlijks een vast bedrag zullen uitkeren aan de betreffende huishoudens. Een structurele oplossing is voorzien in 2028. In afwachting van de tijdelijke regeling, kunnen gemeenten huishoudens nu al ondersteunen via de individuele bijzondere bijstand. Deze ondersteuning vergt veel kennis en capaciteit van gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een handreiking opgesteld om hen hierbij te helpen.

Deze zogenoemde handreiking handelingsperspectief alleenverdienersproblematiek biedt onder meer praktische ondersteuning bij het actief benaderen van de huishoudens en bij het vaststellen van de hoogte van de individuele bijzondere bijstand. De handreiking wordt de komende periode nog uitgebreid. Voor zover huishoudens bij hun gemeente bekend zijn omdat zij al aanvullende bijstand ontvangen, kan de gemeente deze huishoudens uit haar gemeentelijke systeem selecteren. De komende periode zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij gemeenten nagaan in hoeverre huishoudens bereikt worden met deze aanpak.

Tijdelijke regeling

De wetswijzing die de tijdelijke regeling mogelijk maakt, is naar verwachting voor de zomer gereed. Met de VNG is afgesproken dat de huidige werkwijze doorloopt tot het ingaan van de tijdelijke regeling in 2024. Ondertussen werken de betrokken partijen aan een definitieve oplossing via de belastingwetgeving per 2028.