Het Breed Offensief is een agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Stimulansz schreef in opdracht van het ministerie van SZW een handreiking met informatie over de wijzigingen in de Participatiewet die samenhangen met het Breed Offensief.

Doel en inhoud van de handreiking

De Handreiking Breed Offensief dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij de implementatie. In de handreiking zijn handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering opgenomen. Ook bevat de handreiking modelbrieven en -beschikkingen, uitgewerkte voorbeeldsituaties bij de wijzigingen in de kostendelersnorm en praktijkvragen en antwoorden loonkostensubsidie bij verhuizing.

VNG komt met model/handreiking voor verordening

Eerder berichtte de VNG  dat het wetsontwerp Breed offensief, met uitzondering van de kostendelersnorm en de vrijlatingsbepalingen, is uitgesteld tot 1 juli 2023 (aangenomen dat de Eerste Kamer met de wet instemt). De VNG komt, ze verwachten eind dit jaar, met een model/handreiking voor een verordening over een aantal onderwerpen die in het wetsvoorstel zijn genoemd en waarvan is bepaald dat die bij verordening moeten worden geregeld.