De druk op de specialistische jeugdhulp is groot is en de wachtlijsten zijn lang. Volgens de staatssecretaris van VWS moeten de meest kwetsbare kinderen voorrang krijgen. Maar hoe bepaal je als professional wie direct wordt geholpen en wie juist langer moet wachten? Daar helpt de handreiking van het NJi bij.

Vereenvoudigen verwijsproces gecertificeerde instellingen naar hulp

De werkdruk bij de gecertificeerde instellingen is hoog. Onder andere doordat het vinden van passende jeugdhulp veel tijd kost omdat er lange wachtlijsten zijn. Eerder is hiervoor in opdracht van het ministerie van VWS de Handreiking vereenvoudigen verwijsproces gecertificeerde instellingen naar hulp opgesteld.  In aansluiting hierop heeft het NJi de handreiking ‘Afwegingen bij de inzet van schaarse jeugdhulp’ gemaakt.

Omgaan met wachtlijsten

Het NJi brengt in deze publicatie de belangrijkste dilemma’s in beeld met inzichten, inspiratie en praktische handvatten. De handreiking helpt professionals, gezinnen, organisaties en gemeenten met het zoeken van antwoorden op dilemma’s om jeugdigen en gezinnen te helpen en met wachtlijsten om te gaan.