De Raad van State komt half februari met het eindoordeel over de zogenoemde nareisbeperking die het kabinet had voorgesteld. De hoogste algemene bestuursrechter behandelde donderdag uitgebreid het hoger beroep in deze kwestie, die gaat over de mogelijkheid van gezinsleden van erkende vluchtelingen om ook naar Nederland te komen. Na de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Volgens de advocaten van de statushouders wordt in de rechtbanken ten onrechte een politieke discussie gevoerd, terwijl het om de juridische gronden van de maatregel moet gaan. De landsadvocaat was het daar niet mee eens. “Ons pleidooi wordt nu ten onrechte weggezet als een politiek pleidooi.”

Het kabinet besloot in augustus vorig jaar dat gezinsleden van erkende vluchtelingen, ofwel statushouders, maximaal vijftien maanden moeten wachten voordat ook zij naar Nederland mogen komen. Volgens de landsadvocaat moest dat gebeuren omdat de situatie in de asielopvang zo schrijnend was dat mensen bij het centrum in Ter Apel zelfs buiten moesten slapen. “De nareismaatregel is uit nood geboren, dat kan niet worden onderschat.”

Volgens de advocaten van de statushouders heeft die maatregel niets te maken met de feitelijke mogelijkheid of onmogelijkheid om de opvang te regelen. “Het heeft met politieke wil te maken.” Juridisch gezien is de beperking in hun ogen “evident in strijd met de rechtsstaat”. Een land mag alleen van de eigen wetten afwijken in extreme omstandigheden, zoals een oorlog, betoogden zij.

Meerdere statushouders stapten na de invoering van de nareisbeperking naar de rechter en zij kregen allemaal gelijk. Volgens de rechters is de beperking onwettig en in strijd met veel nationale en internationale verdragen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ging in beroep en probeerde in de tussentijd de uitspraken van de rechter op te laten schorten. Dat werd eind december afgewezen. “De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken”, aldus de uitspraak.

Woensdag liet Van der Burg weten dat de beperking voor de gezinsleden van erkende vluchtelingen voor nieuwe besluiten tijdelijk wordt opgeschort om “nodeloze procedures te voorkomen”. “Waarom wordt dit een dag voor deze zitting ineens opgeschort?”, vroeg een van de advocaten van de statushouders zich hardop af. “De asielcrisis is het directe gevolg van het korte termijn denken van de overheid.”