Inwoners van de vier grote steden die hun schulden hebben afgelost, komen vanaf 1 januari na een half jaar van hun BKR-melding af. Nu staan mensen die uit hun geldproblemen zijn gekomen nog vijf jaar geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat stigma gaat eraf, beloven Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen. Zij gaan zelf handmatig de melding verwijderen.

“Wij zien dat er door banken en andere organisaties onterecht te veel waarde wordt gehecht aan de BKR-registratie. Dit is onnodig belemmerend voor mensen die na een moeizame periode verder willen met hun leven”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) van Utrecht. Volgens haar bestaan er allerlei trajecten die helpen voorkomen dat mensen weer in de schulden raken.

Ook in Amsterdam ziet wethouder Marjolein Moorman (Armoede) dat mensen die zichzelf uit de schulden hebben gewerkt nog jaren last kunnen hebben van een BKR-registratie. “Deze registratie zet in feite een rood kruisje achter hun naam waardoor zij hun leven lastig kunnen oppakken”, aldus Moorman. “Schuldenvrij moet zorgen voor een schone lei”, vindt de wethouder.

De vier stadsbesturen trekken samen op omdat zij vinden dat het Rijk landelijk betere afspraken moet maken over de aantekening bij het kredietbureau. Ook andere gemeenten vinden dit. In de vier grote steden wonen naar verhouding de meeste mensen met schulden. Het gaat om de helft van het totale aantal schuldhulpverleningstrajecten in Nederland.

Een BKR-registratie kan mensen belemmeren in het afsluiten van een telefoonabonnement, het doen van een investering of het kopen of huren van een huis. “Banken kijken bij het toekennen van een lening of hypotheek eerst naar de BKR-registraties uit het verleden en niet naar de werkelijke financiële situatie van de inwoner”, zo stellen de gemeenten.