De Nationale ombudsman wil dat de Tweede Kamer bij het kabinet gaat aandringen op een snelle oplossing voor de inkomensdaling van burgers met een Wajong-uitkering. Sinds dit jaar komen sommige Wajonggerechtigden niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale belastingen. Het is een onbedoeld effect van wijzigingen in wet- en regelgeving. Met grote gevolgen voor deze burgers: ze hebben in één keer honderden euro’s per jaar minder te besteden.

Onbedoeld neveneffect

Het probleem wordt veroorzaakt door een combinatie van wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm. Wajonggerechtigden hebben daardoor een hoger inkomen. Zij komen nu niet meer in aanmerking voor (geautomatiseerde) kwijtschelding van lokale belastingen. Het probleem speelt vermoedelijk breder, ook sommige burgers met een WIA- en een WAO-uitkering kunnen hierdoor geraakt zijn.

Probleem bekend, oplossing blijft uit

Het signaal is al sinds dit voorjaar bij het kabinet bekend, maar nog steeds niet opgelost. Ook de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) herkent het probleem.

De Nationale ombudsman vindt het niet wenselijk om deze burgers en de uitvoerders zo lang in onzekerheid te houden. Hij roept de Tweede Kamer op aan te dringen op een snelle structurele oplossing en om kritisch te kijken of een aangedragen oplossing burgers ook echt snel gaat helpen.