Bijna driekwart van de mensen die recht hebben op energietoeslag, heeft deze aangevraagd en toegekend gekregen. Daarmee is deze energietoeslagregeling een van de best gebruikte minimaregelingen van gemeenten. Dit blijkt uit een Divosa-uitvraag naar de uitvoering van de energietoeslag over het eerste half jaar (tot juli 2022).