De invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg, zoals het kabinet wil, is voor de oppositie in de Tweede Kamer onacceptabel. Ook bij de coalitie leven twijfels en bezwaren, waardoor invoering ervan onzeker is. D66 en CDA willen in ieder geval dat niet alle jongeren zelf moeten meebetalen.

“Het is geen uitgemaakte zaak dat die eigen bijdrage er komt”, zei D66-Kamerlid Rens Raemakers in een Kamerdebat over de jeugdzorg. Kinderen met bijvoorbeeld anorexia, borderline of andere problemen waarvoor hoogcomplexe zorg nodig is, moeten hier in ieder geval van worden uitgezonderd, vindt D66.

Slecht plan

Het is een “crimineel slecht plan” als kwetsbare gezinnen waarbij de bestaanszekerheid onder druk staat een eigen bijdrage moeten betalen voor de zorg aan hun kind, zei CDA-Kamerlid René Peters. Ouders met een goed inkomen moeten wat hem betreft wel een eigen bijdrage gaan betalen.

De VVD heeft “vraagtekens” bij de invoering van een eigen bijdrage. “Jeugdzorg moet toegankelijk blijven voor wie het echt nodig heeft”, vindt Daan de Neef. Hij wil eerst een onderzoek voordat de partij een definitief standpunt inneemt. Ook de ChristenUnie heeft “zorgen” over de mogelijke invoering van een eigen bijdrage. “Is het een besparingsmiddel of wordt hiermee op een gezonde manier de instroom gedempt”, wil Don Ceder weten.

Voor de voltallige oppositie is het helder: invoering van een eigen bijdrage moet van tafel. Het leidt tot zorgmijding en is in strijd met internationale verdragen voor de rechten van het kind, stelden diverse Kamerleden. “Oliedom” vindt de PvdA. “Kinderen worden hier de dupe van”, waarschuwt de PVV. “Onacceptabel”, stelt BIJ1.

Verkenning

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) gaat desondanks een verkenning uitvoeren naar de impact van een eigen bijdrage. Op voorhand groepen van een eigen bijdrage uitsluiten, wil Van Ooijen niet. “Maar een eigen bijdrage mag nooit ten koste gaan van kinderen in kwetsbare situaties”, zei de bewindsman.

Extra bezuiniging niet van tafel

De Kamer is ontevreden dat de extra bezuiniging op de jeugdzorg van een half miljard niet definitief van tafel is. Voor die bezuiniging hoeven weliswaar gemeenten niet meer op te draaien, zoals in het regeerakkoord staat, maar de rijksoverheid zelf. Het kabinet wil die besparing realiseren door invoering van die eigen bijdrage en door het verkorten van de behandelduur van jeugdzorgtrajecten.

De oppositie vindt ook de beperking van de behandelduur een onzalig plan. Het is niet aan het kabinet, maar aan jeugdzorgmedewerkers om te bepalen hoelang een jongere zorg nodig heeft, vindt een deel van de Kamer.