De IGJ zet duurzaamheid hoog op haar agenda. De toezichthouder roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om aan te kloppen als zij drempels ervaren die duurzaamheid in de weg staan. Drempels die de IGJ wellicht kan wegnemen. De IGJ opent daarvoor een speciaal contactpunt, waar zij antwoord geeft op vragen uit het veld, in gesprek gaat met groene initiatieven en zaken uitfiltert die de IGJ zelf kan en moet doen.

Beginnen bij de meeste impact

Met de signalen uit het veld bepaalt de inspectie wat haar bijdrage kan en moet zijn. Per sector: beginnend daar waar we de meeste impact hebben. Daarnaast agendeert de IGJ duurzaamheid in het toezicht en in gesprekken met veldpartijen.

Sommige wetten en normen beperken duurzaamheidsinitiatieven. Hoewel we ons aan de wet moeten houden, kunnen we bekijken wat er daarbinnen wel mogelijk is. Zeker waar veldnormen verouderd zijn, is er vaak meer ruimte dan zorgmedewerkers denken. Waar de IGJ zelf aan zet is, wil zij drempels wegnemen.

De IGJ wijst ook de weg en benut de signalen uit het veld om andere partijen – zoals ministeries en producenten – in beweging te brengen. Bijvoorbeeld door agenderend op te treden bij knelpunten die het veld ervaart in wetgeving.

Advies Gezondheidsraad

De inspectie heeft een kernteam opgericht, dat heeft bijgedragen aan het advies van de Gezondheidsraad. Daarin staat onder meer dat goede zorg duurzame zorg is. De IGJ omarmt dat standpunt. Ook intern agendeert het kernteam het onderwerp. Op 23 november organiseerde de IGJ een symposium over duurzame zorg. De IGJ sprak daar haar waardering uit voor de vele initiatieven in het veld en uitte haar zorgen over de risico’s voor de zorg.