De nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers laten zien dat het aantal gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau vrijwel hetzelfde is gebleven vergeleken met vorig jaar.

Continuïteit in Wmo-gebruik

In de GMSD is informatie beschikbaar over Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, en hulpmiddelen en diensten. De nieuwe data laten zien dat in Nederland in totaal 1.247.990 unieke personen in 2023 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-maatwerkvoorziening. Per gemeente kan dit beeld weer anders zijn. De cijfers tonen vaak grote variaties tussen gemeenten, grotendeels beïnvloed door verschillen in uitvoerings- en beleidskeuzes.

Zelfstandigheid onder 70-plussers

Een van de doelen van de Wmo is de zelfredzaamheid te vergroten. De recente cijfers tonen aan dat ongeveer 95% van de 70-plussers nog steeds zelfstandig woont, een percentage dat stabiel is gebleven over de afgelopen jaren. De overige 5% woont in een instelling of institutioneel huishouden, waarin personen worden voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Het gaat om instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Inzicht in Wmo-voorzieningen

De Wmo biedt gemeenten de flexibiliteit om eigen beleid en voorzieningen te vormen. Gemeenten kunnen contextuele toelichtingen toevoegen aan de GMSD. Dit helpt bij het interpreteren van lokale verschillen. Aanvullende hulpmiddelen zoals de Wmo-Gemeentevergelijker en het Wmo voorspelmodel helpen gemeenten om strategieën te ontwikkelen die inspelen op toekomstige uitdagingen. Alle producten zijn te vinden op de themapagina van het Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl.

GMSD biedt meer dan alleen Wmo-cijfers

Naast informatie over Wmo-voorzieningen, biedt de GMSD ook inzicht in de Jeugd- en Participatiewet. Dit geeft beleidsmakers en onderzoekers een breder perspectief op het sociaal domein.