De Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022 wordt uitgevoerd door de SVB. Op grond van deze regeling kunnen de gerepatrieerden en evacués die over onvoldoende middelen beschikken in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten. Gerepatrieerden en evacués komen zo nodig in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering.

Voor de Participatiewet zijn 2 dingen van belang:

  • De regeling is een passende en toereikende voorliggende voorziening.
  • Een gerepatrieerde of evacué is geen kostendelende medebewoner.