De VNG heeft signalen ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand over recente problemen bij de inzet van gesubsidieerde rechtsbijstand bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod.  De VNG informeert gemeenten daarom over de taken van gemeenten in dit proces en hoe deze rechtsbijstand voor uithuisgeplaatsten geregeld kan worden.

De taken van gemeenten

Het doel van de Wet tijdelijk huisverbod is om personen die te maken hebben met (dreigend) huiselijk geweld te beschermen. Artikel 5 van deze wet beschrijft de taken van gemeenten en andere betrokkenen bij de inzet van rechtsbijstand van uithuisgeplaatsten. Kort samengevat:

  • De burgemeester is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de Raad voor Rechtsbijstand als de uithuisgeplaatste geen raadsman heeft, en desgevraagd rechtsbijstand wenst.
  • Hiermee is het een taak van de burgemeester om rechtsbijstand voor de uithuisgeplaatste in te schakelen.
  • De burgemeester kan deze verantwoordelijkheid mandateren aan de politie.
  • De Raad voor Rechtsbijstand regelt gesubsidieerde rechtsbijstand voor de uithuisgeplaatste en wijst daartoe een raadsman aan.

De huidige problemen

De Raad voor de Rechtspraak constateert 2 onderling samenhangende problemen bij de inzet van rechtsbijstand bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod:

  1. Gemeenten en politie weten niet altijd de weg te vinden naar gesubsidieerde rechtsbijstand voor personen die uit huis zijn geplaatst op grond van de Wet tijdelijk huisverbod.
  2. Daarom schakelen gemeenten niet bij ieder huisverbod tijdig gesubsidieerde rechtsbijstand in voor uithuisgeplaatsten.

Rechtsbijstand regelen voor uithuisgeplaatsten

Er zijn 2 manieren waarop gemeenten rechtsbijstand voor uithuisgeplaatsten kunnen regelen:

  1. Via de digitale applicatie ‘Khonraad Huisverbod-Online’ kunnen alle beroepsmatig (direct) betrokkenen van de politie, gemeente en Veilig Thuis hun taken uitvoeren, samenwerken in dossiers en daardoor veilig en efficiënt informatie delen. Al deze accounthouders kunnen, met een druk op de knop, digitaal rechtsbijstand voor uithuisgeplaatsten aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zodra de advocaat vervolgens de casus heeft geaccepteerd, wordt dit ook getoond binnen de applicatie.
  2. Gemeenten/politieregio’s die niet zijn aangesloten op deze applicatie kunnen direct contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand om gesubsidieerde rechtsbijstand voor uithuisgeplaatsten in te schakelen via helpdeskpiket@rvr.org.

Verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand aan gemeenten

De Raad voor Rechtsbijstand wil ook graag direct contact kunnen hebben met gemeenten in geval van problemen bij de inzet van rechtsbijstand bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. Als uw gemeente/regio geen gebruikmaakt van ‘Khonraad Huisverbod-Online’ kunt u de Raad mailen (seniorpiket@rvr.org) wie in uw gemeente rechtsbijstand voor uithuisgeplaatsten inschakelt.

Bij problemen rondom rechtsbijstand van casussen in Khonraad kunt u hun servicedesk 24/7 inschakelen. Waar nodig, zal Khonraad zorgdragen voor verdere afstemming met de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer informatie

Lees meer over het huisverbod: