Vanaf 1 januari 2022 moet een gemeente iemand een briefadres geven als hij in hun gemeente verblijft, maar geen vast woonadres heeft. Dit is geregeld in de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Gemeenten willen te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres inschrijven. Terwijl er wel in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het (financiële) belang van inschrijving. Dit komt onder andere naar voren in het rapport ‘een mens leeft, een systeem niet’ van de Nationale ombudsman. Daarom is de bevoegdheid nu gewijzigd in een verplichting.