Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen roept gemeenten op zich te houden aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 24 augustus 2021 over de inkomstenvrijlating in de Participatiewet. Gemeenten moeten deze uitspraak met terugwerkende kracht tot 24 augustus 2021 opvolgen en de uitvoering hierop aanpassen. Voor de herstelperiode kunnen gemeenten SUWI-net raadplegen voor de uitkeringen die te vroeg zijn beëindigd. Dit meldt Gemeentenieuws van SZW 2022-4.