Het kabinet geeft dertien gemeenten geld om in de komende twee jaar woonruimte te regelen voor achthonderd mensen met een verblijfsvergunning. Ook worden zeshonderd woonruimtes geregeld voor andere “aandachtsgroepen”, zoals studenten en arbeidsmigranten. Voor de plannen is 14,9 miljoen euro voor vrijgemaakt.

“Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen. Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland”, zegt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een verklaring. Haar zogenoemde regeling huisvesting aandachtsgroepen moet bijdragen aan een oplossing. Toch is dit nog lang niet genoeg. Nu wachten 12.200 vergunninghouders in een asielzoekerscentrum op een woning.

Een deel van de woningen is beschikbaar voor kortere tijd. Van de huizen zijn er 548 huizen voor twee of drie jaar beschikbaar. De rest kan voor vijf jaar of langer bewoond worden. Er zijn woningen gepland in Alkmaar, Amersfoort, Assen, Breda, Den Haag, Grave, Hengelo, Meierijstad, Middelburg, Purmerend, Renkum, Veenendaal en Vijfheerenlanden. De grootste bedragen gaan naar respectievelijk Breda, Den Haag, Vijfheerenlanden en Amersfoort. Die gemeenten ontvangen ieder meer dan 1,5 miljoen euro.

Het kabinet heeft meerdere potjes om woningen te regelen voor de aandachtsgroepen. Vorige week werden nog cijfers naar buiten gebracht over een andere regeling voor dezelfde doelgroep die ook via de gemeenten loopt. Voor deze regeling hebben gemeenten geld aangevraagd om 7427 woonruimtes en 1651 verblijfsruimtes te realiseren, waarvan “bijna duizend” voor asielzoekers. Deze aanvragen worden nog beoordeeld.