Gemeenten krijgen 48 miljoen euro compensatie voor de ondersteuning die zij bieden aan gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Die extra bijdrage wordt betaald vanuit middelen die op Prinsjesdag al gereserveerd waren voor herstel in de toeslagenaffaire. Dat meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

Het demissionaire kabinet betaalt compensatie aan gedupeerden, maar wil ook praktische hulp bieden aan mensen die door de onterechte terugvordering van toeslagen problemen hebben gekregen met bijvoorbeeld werk, huisvesting, gezondheidszorg, schulden of de gezinssituatie. Daarin spelen de gemeenten een belangrijke rol. Die kregen daarvoor eerder al een compensatiebedrag van 11 miljoen euro.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was vorige week zeer kritisch over de opeenstapeling van regelingen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. De koepelorganisatie waarschuwde dat het allemaal veel te ingewikkeld is geworden, waardoor juist de zwaarst getroffen gezinnen langer moeten wachten tot zij volledig zijn gecompenseerd.

Van Huffelen meldt verder dat een subsidieregeling waarmee gedupeerden een beroep kunnen doen op rechtsbijstand, wordt uitgebreid. Daarvoor wil het kabinet nog dit jaar 11,5 miljoen beschikbaar stellen, bovenop de 19 miljoen euro die er al voor was uitgetrokken.