Het Veiligheidsberaad maakt zich zorgen over de hulp aan Oekraïners op de middellange en langere termijn. De burgemeesters die samen het beraad vormen, waarschuwen dat zij “tegen operationele grenzen aan lopen”. Zij hebben menskracht en ondersteuning nodig vanuit het Rijk, de provincie en andere overheidsorganen zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

“De gemeenten kunnen dit niet heel lang volhouden. We hebben extra handjes nodig”, waarschuwde voorzitter Hubert Bruls maandagavond na afloop van een digitale vergadering. Bij de bijeenkomst schoven ook staatssecretaris Eric van der Burg en mensen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan. Receptiemedewerkers, juristen en ander gemeentelijk personeel wordt voor allerlei taken ingezet. “Dat houden wij niet vol. Mensen moeten worden afgewisseld, anders gaat het fout”, aldus Bruls. Volgens de burgemeesters is de opvang van vluchtelingen bovendien werk voor specialisten en zijn gemeenteambtenaren hiervoor niet opgeleid.

Volgende week praten zij verder over dit onderwerp. Ook gaat het dan opnieuw over de huisvesting. De veiligheidsregio’s hebben inmiddels 32.000 plekken gerealiseerd. Elke duizend erbij wordt volgens Bruls steeds moeilijker. “Wij moeten bereid zijn om onorthodoxe maatregelen te nemen en zelfs panden te vorderen.” Het Rijk wil hier niet in mee.