Gemeenten zijn dit jaar voortvarend aan de slag gegaan met de Wet inburgering 2021. Zij willen inburgeraars – statushouders én gezinsmigranten – goed en snel ondersteunen bij hun inburgering. Toch is er voor gemeenten en hun samenwerkingspartners nog veel werk aan de winkel om de ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel waar te kunnen maken. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) in samenwerking met Divosa, dat nu voor de zesde keer op rij uitkomt.