In de Voorjaarsnota kondigt het kabinet aan een eigen bijdrage voor jeugdhulp te willen invoeren als structurele dekking voor een bezuiniging van € 511 miljoen. Het kabinet wil dat dit voorstel al in 2026 van kracht is. De VNG is bezorgd op deze onverwachte stap van het rijk.

Een te grote bezuiniging raakt gezinnen

Het staat buiten kijf dat we met de Hervormingsagenda én de hulp verbeteren én tot een betere beheersing van de uitgaven moeten komen. De extra bezuiniging van € 511 miljoen is echter nooit onderbouwd en ook niet uitvoerbaar. Daarom hebben gemeenten laten weten dit niet voor hun rekening te nemen. Dit standpunt wordt breed gedeeld en de toenemende druk op inwoners, professionals en instellingen in de jeugdhulpsector laat zien dat 25% bezuinigen op de jeugdhulp niet kan.

Het is dan ook lastig te volgen dat het kabinet nu met het voorstel komt tot een heffing van een eigen bijdrage die al in 2026 in werking zou moeten zijn. Uit eerdere analyses blijkt dat € 500 miljoen bezuinigen via een eigen bijdrage grote impact op gezinnen heeft. Dit zal zeker bij gezinnen in financieel kwetsbare situaties tot meer onzekerheid leiden. En bestaansonzekerheid, is bekend, leidt juist tot meer jeugdhulpvragen.

De VNG dringt er bij het rijk op aan om de uitvoering van deze maatregel zorgvuldig te toetsen voordat deze wordt ingevoerd, aangezien het op deze korte termijn uitvoeren ervan in termen van voorbereiding en wetgeving vrijwel onmogelijk is.