Buitenlandse scholieren en werkenden die tijdelijk in Oekraïne verbleven en vanuit daar zijn gevlucht voor de oorlog, mogen vanaf dinsdag bij aankomst in Nederland geen beroep meer doen op de gemeentelijke opvang. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De maatregel geldt niet voor de zogeheten ‘derdelanders’ die nu al in Nederland zijn: zij mogen blijven.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op meer voorzieningen dan andere asielzoekers, zoals opvang, leefgeld, medische zorg en onderwijs. Veiligheidsregio’s en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben het ministerie laten weten een toename te zien in het aantal van deze derdelanders dat hierom naar Nederland wil komen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil druk weghalen bij de gemeenten. Die hebben momenteel grote moeite om alle Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarom komt hij nu met de stop voor vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning.

Momenteel verblijven er ongeveer 6000 derdelanders uit Oekraïne in Nederland, maar volgens een woordvoerder van het ministerie heeft een deel van hen een permanente verblijfsvergunning. Mensen die met een dergelijke vergunning na dinsdag aankomen, hebben nog steeds recht op gemeentelijke opvang. Wie aankomt met een tijdelijke verblijfsvergunning, kan zich nog wel aanmelden voor de reguliere asielprocedure.