De gemeente Den Haag heeft het giftenbeleid voor mensen in de bijstand vastgelegd en verruimd. Bijstandsgerechtigden die gehuwd zijn of samenwonen mogen nu 1700 euro per jaar krijgen zonder gekort te worden op hun bijstand. Voor alleenstaanden is dat bedrag 1200 euro per jaar. Eerder had de gemeente geen specifiek beleid op dit gebied.

Het beleid rondom bijzondere giften is verruimd. Zo komen giften voor betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte in aanmerking voor een vrijstelling. Hetzelfde geldt voor giften voor onder meer vakanties of reizen of giften in natura van hulporganisaties en sociale fondsen. De gemeente spreekt van een “vrij ruim giftenbeleid”.

De gemeente Den Haag heeft deze regels vastgesteld en verruimd nadat de SP in maart een motie had ingediend nadat er eerder dit jaar onrust was ontstaan over of mensen in de bijstand niet in de problemen zouden komen als zij gebruik zouden maken van bepaalde giften, zoals boodschappen.

Volgens Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken en Werk, zorgt deze vrijstelling voor “meer financiële rust bij mensen die het toch al zwaar hebben”.