De gemeente Cranendonck moet een moeder met terugwerkende kracht alsnog een vergoeding geven voor de begeleiding die één van haar zoons in de weekenden nodig heeft. Voor de overige zorg is wel voldoende hulp verleend, bepaalt de rechtbank Oost-Brabant. Wel had de gemeente beter richting moeder moeten communiceren.

De jongens waren 10 en 17 jaar toen de gemeente de jeugdhulp toekende. Zij hebben allebei hun problemen. De één kampt met extreme vermoeidheid en een ontwikkelstoornis, de ander heeft ASS en extreme gevoeligheid. Ze gaan niet naar school, maar gaan wel een paar keer per week naar een zorginstelling of zorgboerderij. Thuis zorgt hun moeder voor ze. De moeder krijgt zogeheten jeugdhulp die door de gemeente ieder jaar wordt toegekend in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Volgens haar is er in 2018 tot 2020 te weinig hulp toegekend.

De gemeente en de moeder zijn het erover eens dat de jongens vanwege hun problemen veel meer zorg nodig hebben dan andere kinderen van hun leeftijd die geen problemen hebben. Volgens de gemeente heeft de moeder geen recht op vergoeding van alle begeleiding die zij levert, maar alleen voor dat deel dat ‘bovengebruikelijk’ is. De moeder stapte daarop naar de rechter.

Oordeel

De gemeente moet op basis van de Jeugdwet vaststellen wat nog wel en wat niet gebruikelijke zorg van ouders aan kinderen is. Dat heeft de gemeente in dit geval goed gedaan, oordeelt de rechtbank. De rechtbank ontkent niet dat de moeder langer met de zorg voor de jongens bezig is dan de gemeente aan jeugdhulp heeft toegekend. Niet alle zorg die de moeder verleent, komt in aanmerking voor vergoeding. Wel oordeelt de rechtbank dat de gemeente onterecht geen jeugdhulp heeft toegekend voor de begeleiding van één van de jongens in de weekenden. Hij heeft namelijk ook in de weekenden begeleiding nodig. Voor de andere jongen kende de gemeente wel jeugdhulp toe.

De rechtbank constateert verder dat de gemeente en het door haar ingeschakelde adviesbureau gebrekkig met de moeder heeft gecommuniceerd. Dat leidde tot spanning en frustratie bij de moeder. Omdat zij in de bezwaarprocedure bij de gemeente alsnog haar zegje heeft kunnen doen, leidt die gebrekkige communicatie niet tot een nieuwe procedure.