Mensen die nog geld moeten terugbetalen omdat ze hebben gesjoemeld met een uitkering, mogen dat bedrag straks niet meer aftrekken van hun vermogen om zo weer in aanmerking te komen voor bijstand. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark heeft besloten deze maas in de wet dichten.

Fraude was in deze gevallen dus lonend, aldus de bewindsvrouw. “Dit is niet uit te leggen tegenover alle anderen die de regels wel netjes naleven. Het tast bovendien het draagvlak en de solidariteit van ons sociale stelsel aan. En ontmoedigt uitkeringsinstanties om fraude op te sporen.”

Van Ark gaat voor de vermogende fraudeurs met openstaande vorderingen en boetes de toegang tot de bijstand aanscherpen. Het gaat om enkele tientallen huishoudens per jaar. Eerst moet het bezit worden verkocht of de boeteschuld afgelost. Vorderingen en boetes mogen niet meer worden meegeteld als schuld bij het vaststellen van het vermogen.

“Van de persoon in kwestie wordt verlangd dat hij of zij er alles aan doet om het bezit, zoals een antiekverzameling of een tweede huis, te verkopen”, aldus Van Ark. Als dat niet direct mogelijk is, bijvoorbeeld omdat verkoop langere tijd in beslag neemt, dan kan de gemeente de bijstandsuitkering verstrekken als lening die op een later moment wordt terugbetaald.