Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel tot de oplossing van veel medische problemen. Het kabinet moet daarom inzetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen. Dat staat in een brief die verschillende partijen binnen en buiten de zorg naar het kabinet hebben gestuurd.